Гостуваща изложба "Пороците" на Исторически музей Горна Оряховица в Национален политехнически музей София