Изложба „Техниката около нас по времето на народната власт“, Национален политехнически музей