Николай Борисов, историк и заместник-областен управител на Софийска област, и Ивайло Шопски, журналист и създател на пътуващото читалище "Бащино огнище".