Създателите на филма за Стоян Мълчанов - Николай Борисов и Ивайло Шопски, с част от участниците . Източник: авторите на филма