Сава Доброплодни. "Писменик", 1853. Източник: Национален музей на образованието