Музикална кутия с въртящ се диск. Symphonion Musikwerke, Лайпциг, Германия,1905 г. Източник: Колекция на Национален политехнически музей