Маслена лампа тип „фрайбергска бленда”. Колекция: Национален политехнически музей