Размисли за смъртта – Иванка Балтова от с. Каравелово

Иванка Балтова на 63 години, с. Каравелово, община Карлово. Запис: 13.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Резиденция Баба” и “Фотопавилион”.