Как се замомих и се омъжих – Пенка Чикова от с. Климент

Пенка Чикова на 80 години, с. Климент, община Карлово. Запис: 13.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Резиденция Баба” и “Фотопавилион”.