Университетска библиотека на СУ "Св. Климент Охридски". Снимка: Сторник

Как бай Харалампи спасява Университетската библиотека на СУ от бомбардировките през 1944 г.

По време на голямото въздушно нападение над София на 30 март 1944 г. откъм североизточната част на Университетската библиотека на Софийския университет попада бомба в сутеренното помещение и причинява значителни щети – унищожени са около 15 000 тома книг ...