Илия Габровски. Източник: Семеен архив

Илия Габровски – събирачът на легенди от Габровско

"Сторник" публикува този текст на габровския краевед Илия Габровски, датиран от 15 септември 1970 г. Публикуван е като предговор към книгата му "Бележити хора и събития от Габровския край", издадена за първи път през 2003 г. и преиздадена през 2020 г. Ил ...