СЕЛИЩНИ ИСТОРИИ

Драгановци (село), община Габрово

Ружка Пейчева на 66 години, с. Драгановци, община Габрово. Запис: 15.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Приеми ме на село”, “Фотопавилион”, Габрово Daily и Онлайн музей на Габрово gabrovomuseum.bg.

Климент (село), община Карлово

Павлина Генчева на 81 години, с. Климент, община Карлово. Запис: 13.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Резиденция Баба” и “Фотопавилион”.
Пенка Чикова на 80 години, с. Климент, община Карлово. Запис: 13.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Резиденция Баба” и “Фотопавилион”.

Яворец (село), община Габрово

Иванка Недялкова на 77 години, с. Яворец, община Габрово. Запис: 14.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Приеми ме на село”, “Фотопавилион”, Габрово Daily и Онлайн музей на Габрово gabrovomuseum.bg.
Стефанка Симеонова на 81 години, с. Яворец, община Габрово Запис: 14.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Приеми ме на село”, “Фотопавилион”, Габрово Daily и Онлайн музей на Габрово gabrovomuseum.bg.

ИСТОРИИ

За партизанина Коста Митев – Павлина Генчева, с. Климент, община Карлово

Баща ми от с. Винище до Чикаго и назад – Псалтир Иванов, София

Псалтир Иванов на 91 години, гр. София. Запис: 18.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на вестник “Трета възраст” и “Фотопавилион”.

ЛИЧНИ ИСТОРИИ

Дона Вътева, село Гъбене, община Габрово

Дона Вътева на 91 години, с. Гъбене, община Габрово. Запис: 14.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Приеми ме на село”, “Фотопавилион”, Габрово Daily и Онлайн музей на Габрово gabrovomuseum.bg.

Иванка Балтова, с. Каравелово, община Карлово

Иванка Балтова на 63 години, с. Каравелово, община Карлово. Запис: 13.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Резиденция Баба” и “Фотопавилион”.

Павлина Генчева, с. Климент, община Карлово

Павлина Генчева на 81 години, с. Климент, община Карлово. Запис: 13.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Резиденция Баба” и “Фотопавилион”.

Пенка Чикова, с. Климент, община Карлово

Пенка Чикова на 80 години, с. Климент, община Карлово. Запис: 13.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Резиденция Баба” и “Фотопавилион”.

Ружка Пейчева, с. Драгановци, община Габрово

Ружка Пейчева на 66 години, с. Драгановци, община Габрово. Запис: 15.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Приеми ме на село”, “Фотопавилион”, Габрово Daily и Онлайн музей на Габрово gabrovomuseum.bg.

Стоян Митански – София

Стоян Митански на 91 години, гр. София. Запис: 18.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на вестник “Трета възраст” и “Фотопавилион”.

Тотьо Кънев – град Плачковци, община Трявна

Тотьо Кънев на 94 години, гр. Плачковци, община Трявна. Запис: 15.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на вестник “Трета възраст”, “Фотопавилион”, Габрово Daily и Онлайн музей на Габрово gabrovomuseum.bg.

ПЕСНИ

Песен за змея – Ружка Пейчева, с. Драгановци, община Габрово

Ружка Пейчева на 66 години, с. Драгановци, община Габрово. Запис: 15.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Приеми ме на село”, “Фотопавилион”, Габрово Daily и Онлайн музей на Габрово gabrovomuseum.bg.

Песен за Стамболийски – Павлина Генчева, с. Климент, община Карлово

Павлина Генчева на 81 години, с. Климент, община Карлово. Запис: 13.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Резиденция Баба” и “Фотопавилион”.

ОБИЧАИ

Погребален обичай – Ружка Пейчева, с. Драгановци, община Габрово

Ружка Пейчева на 66 години, с. Драгановци, община Габрово. Запис: 15.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Приеми ме на село”, “Фотопавилион”, Габрово Daily и Онлайн музей на Габрово gabrovomuseum.bg.

За смъртта – Иванка Балтова, с. Каравелово, община Карлово

Иванка Балтова на 63 години, с. Каравелово, община Карлово. Запис: 13.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Резиденция Баба” и “Фотопавилион”.

ЗАНАЯТИ И БИТ

За розопроизводството – Дамян Клисуров, с. Каравелово, община Карлово

Дамян Клисуров на 74 години, с. Каравелово, община Карлово. Запис: 13.04.2021 г. Интервюиращ: Момчил Цонев
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”. Това интервю става възможно и благодарение на партньорството на “Резиденция Баба” и “Фотопавилион”.