Иван Крачанов - ръководителят на Дигитален център към Народна библиотека "Иван Вазов" - Нощ на историите за Пловдив, 27 октомври 2022 г.
Иван Крачанов - ръководителят на Дигитален център към Народна библиотека "Иван Вазов" - Нощ на историите за Пловдив, 27 октомври 2022 г.