Св. Сава. Източник: Регионален етнографски музей Пловдив