Пощенска картичка от Източна Германия, посветена на Лайпцигския процес