Грамота на княз Николай Конаки Богориди (1855 г.), с която присъжда на Панайот Греков благородническата титла банъ. Снимка: www.uglb.bg, липсват данни за архивния източник.