Доц. д-р Ангел Янков, директор на Регионален етнографски музей Пловдив. Снимка: Личен архив