Снимки на предците на Димитър Минчев Димитров. Източник: Личен архив