Търново след Освобождението. Източник: Сайт на Община Велико Търново, www.veliko-tarnovo.bg