Георги Данчов - Зографина. Портрет на Васил Левски, 1896. Източник: Виртуална художествена галерия на Георги Данчов - Зографина, georgidanchovzografina.alpobg.com