Музейната колекция „Проф. Иван Д. Шишманов“, открита в НСД на 08.12.2020 г. Източник: Национален студентски дом