Сава Доброплодни. Източник на снимката: Национален музей на образованието