Механична пишеща машина, марка Carmen, модел Carmen Portable. Източник: колекция на Национален политехнически музей