Механична пишеща машина, марка Imperial, модел Model B, 1915 г. Източник: Колекция на Национален политехнически музей