Захари Стоянов. Фотограф: Димитър Карастоянов

Захари Стоянов: Поевропейченият овчар се прибира в Котел за Коледа

Как поевропейчените овчари ергени, „същи ингилизи“, се връщат за Коледа в родния Котел. Вместо с калпак, цървули и дрянов кривак, те тръгват с ръкавици, с омбрели, с тънки дочени дрехи. Остроумното перо на Захари Стоянов разказва в „Записки по българските въстания“ за привичките на котленските овчари преди Освобождението:

Ако в Добруджа, когато са при овцете си, котленските овчари носят голям калпак, цървули, дрянов кривак и дълга аба, то когато тия си отидат в Котел, мъчно можеш да ги узнаеш. По-възрастните от тях се обличат в дълги сукнени кюркове, подплатени с лисичи кожи, турят на главите си фесове, обуват се в чепици и носят броеници в ръцете си наместо дряновата сопа. Ергените отиват още по-надалеч: тия стават същи ингилизи. Преди да си отидат още, тия пишат „книга“ до майка си: „Много ти здраве от мене до тебе, мале, да ми изтъчеш кроене за опнати дрехи, което да бъде трайничко, защото ще си подойда за Коледа или за Димитровден.“ Младите момчета, когато ги заведат за пръв път, докато не се изминат 4–5 години, не ги отпущат да си отидат.

Тия влязват в Котел обикновено нощно време, за да не ги видят, че носят голям калпак и дълга аба. На другия ден калпакът и дългата аба стоят на тавана, защото „опнатите“ дрехи се обличат вече. Може да си въобразите като какви дрехи можат да бъдат тия, когато са кроени и ушити в отсъствието на лицето, което ще да ги носи. Като изтъкани и направени от точка зрение за „трайничко“, тяхната аба е по-дебела и от френско кюселе; панталоните са скроени да се събере в единия крачул едно добруджанско кило ячемик, долу тесни и къси, за да не се трият от обущата, а нагоре постепенно широки, като духало, тъй щото, като ги обуе човек, прилича на садило. Палтото се прави обикновено да бъде длъжко и охолничко, подплатено и отвътре с аба и описано с ширити; обущата тоже от новата мода, с високи токове и ковани отдолу, за „трайно“, с големи гвоздеи. Колкото до ризата и феса, като второстепенни неща на тях не обръщат внимание. Броеницата по всяка вероятност ще бъде божигробска.

Някои от тях, които живеят наблизо около градовете Варна, Балчик, Кюстенджа и Пазарджик, гдето ходят начесто да продават мляко и сирене с магарета, видели по улиците, че хората ходят с ръкавици, с омбрели, с тънки дочени дрехи и пр. За да не останат по-долу от тях, както правят маймуните, тия си набавят поменатите украшения от панаирите с двойна и тройна цена, защото практическият евреин, който ги продава, вижда с какъв човек има работа. Но че тия дрехи се носели в известно време от годината, нашият овчар малко иска да знае. Той ги навлича на гърба си, тънки дочени дрехи, в най-големия студ, по Коледа и Ивановден, когато се пука камък и дърво от мраз, с тънки кожени ръкавици на ръцете си, през които се познава напуканата му като церова кора кожа.

Всичко това е лесно, но да видим сега как ще да се излезе навън, как ще да се събере с хората поевропейченият овчар, който цели пет-шест години робувал по Добруджа, не виждал женско лице в разстояние на това време, забравил кога се казва „добър ден“, кога „добър вечер“, който имал повече земане-даване с вълци, кучета и магарета. Най-малко три деня ще стои той до портата, от вътрешна страна, да гледа през дупките, заедно с някого от домашните, да му показват проходящите по улицата мъже и жени, а особено момите, които той успял вече да забрави. Тук аз говоря повече за неженените, които си дохождат за пръв път след заробването им в Добруджа. Ако бъдещият къщовник не се реши да пристъпи прага и после изтичанието на трите деня, то грижливата му майка е принудена да вземе и други мерки, по-решителни. Когато той се навежда да зяпа в стъпките на някоя жена, тя, майка му, отваря полекичка портата и го изтиква на улицата, като заключи подиря му. Който е ходил в Котел или селата, той знае с какви високи дувари са обградени тамошните къщи, през които не е твърде лесно да се премине.

Поразен като от тряскавица, след няколко отчаяни погледи към дувара, придружени с глухо пъшкание, нашият приятел се отправя из улицата към кафенето, което от по-напред е било показано от майка му. Върви той с такава ревност, като че отива на бесилницата; колкото души го срещнат по пътя, с изключение на децата и момите, на всичките е длъжен да целуне ръка съгласно инструкциите, дадени от майка му; защото това било почит и „ачигьозлък“. Приучен „с рунтавия“ калпак, който не е хвърлял от главата си в разстояние на толкова години, той се чувствува, че на главата му няма нищо, че тя е гола, че може би да е излязъл от тях гологлав, без да си тури новия фес. Но не смее да си вдигне ръката, да се похване по главата, защото отвсякъде гледат на него, ще му се смеят. После няколко дена той вече обръгва и свободно си подхвърля броеницата нагоре, която тича да хване с двете си ръце.

Подкрепете ни да стигнем до повече хора, като харесате страницата ни в социалната мрежа Фейсбук:

Как да публикувате стара дума, обичай, родова или селищна история, песен, легенда, рецепта или спомен от миналото в „Сторник“?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума и свързан с нея народен обичай, легенда, песен, рецепта – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите история за вашия род или селище, за историческо събитие, личност или място – присъединете се към Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.
Коледари. Снимка: Етнографски музей на открито "Етър" Габрово

На Бъдни вечер и Коледа в село Горна Росица

За празниците Бъдни вечер и Коледа в севлиевското село Горна Росица разказва Иванка Иванова Маринова. Записът е направен на 26.07.1998 г. от 15-годишния Момчил Цонев, създател на Сторник. 90-годишната тогава баба Иванка Маринова е един от най-големите разказвачи на стари обичаи от Горна Росица, които е записал Момчил Цонев.

Иванка Маринова (6 ноем. 1908 – 26 септ. 2008), село Горна Росица, община Севлиево. Снимка: Момчил Цонев

Бъдни вечер е вечерта преди Коледа. Денят, когато се пада Бъдни вечер, се нарича Малка Коледа. На трапезата на Бъдни вечер в севлиевското село Горна Росица се слагали ошав, варено жито, варен фасул, сарми с булгур, чесън, орехи, от които най-възрастният раздавал на всеки член от семейството. Правели се пита с късмети – върху „хартишки“ („книжки“), поставяни в тавата под питата, и краваи за коледарчетата. От Бъднивечерската трапеза се изнасяло по малко от всичко зад външната врата, за да се „нахрани мечката“.

Мали Божич. Снимка: Стародумци

Вечерта най-старият в семейството прекадявал трапезата, стаите на къщата, закланото прасе (шопара) с помощта на палешник от рало, върху който се слагали тамян и жара. Къщата се прекадявала общо три пъти – вечерта на Бъдни вечер, на Васильовден и на Богоявление (Водокръщи), а пепелта се слагала в житото за посев. По-разпространено било обаче на Богоявление да се занесат на вадата в селото палешникът с пепелта от прекадяването от трите празника и къщната икона. Пепелта се хвърляла във водата, а палешникът се умивал. С китка босилек се умивала иконата. После палешникът се слагал в хамбара с жито.

Прасето се колело на Малка Коледа (24 декември или 6 януари) и се поставяло цяло, забучено на кол навън. Прекадявало се, за да не ходят през нощта караконджоли (таласъми). На Коледа прасето се разфасовало (разсичало) и се поставяло в каца.

Коледа е най-големият зимен празник. Тогава не се работело. Ходело се на черква. Правело се и общоселско хоро на поляната на Чалъкър, където днес се намира новият квартал на село Горна Росица.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: Архангеловден – съборът на с. Горна Росица

Изображение: Коледари. Източник: Етнографски музей на открито „Етър“ Габрово

Подкрепете ни да стигнем до повече хора, като харесате страницата ни в социалната мрежа Фейсбук:

Как да публикувате стара дума, обичай, родова или селищна история, песен, легенда, рецепта или спомен от миналото в „Сторник“?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума и свързан с нея народен обичай, легенда, песен, рецепта – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите история за вашия род или селище, за историческо събитие, личност или място – присъединете се към Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.
Коледари изпълняват обичая Коледуване в музея на открито "Етър" в Габрово Снимка: ЕМО Етър

Старите думи на Бъдни вечер и Коледа

Вечерта на 24 вечерта преди Рождество Христово се нарича Бъдни вечер. Рождество Христово на 25 декември се нарича Коледа. Тези стари имена са запазени и до днес, заедно с обичая коледуване, извършват от мъже и момчета, наречени коледари. Но в миналото нашите баби и дядовци са използвали много повече стари думи, за да опишат обредите на Бъдни вечер и Коледа.

Сред старите имена на Бъдни вечер са Мали Божич, Кадена вечер, Малка Коледа. Трапезата е само от постни ястия – пълнени с ориз или болгур чушки и сърми, варено живо, ошав, баница, грозде, тиква и др. Ястията се слагат върху слама, постлана на пода, а в сламата се слагат палешник или черясло – железни части от ралото, дървено земеделско оръдие на труда за оране на земята. Какви още стари думи откриваме в обредността на българите от едно време, прочетете сега в рубриката „Стародумци“ на сайта „Сторник“:

Бо̀говица

обреден хляб или кравай, който се меси специално за Бъдни вечер. Украсява се с символични фигури като орач на нива, кошара с овце, двор с животни, бъчва с вино, лозе и др.

Бъ̀дник

дебело дърво или пън, което се слага на огъня да гори през цялата нощ на Бъдни вечер.

Божича̀р

Едно от наименованията, с които се наричат коледарите. Използва се и коледник – както за член от коледарската дружина, така и за обредния хляб на Бъдни вечер. Божичар идва от едно от старите имена за празника Коледа – Божич.

Божѝч

Едно от старите имена на Коледа, Рождество Христово. Използва се и Божик. Произходът на думата е от Бог. Божич, Мали Бог или Млада Бога се нарича новороденият Исус.

Дружина

Коледарите обикалят селото на дружини или чети, пеят коледарски песни и благославят за плодородие и здраве.

Станенѝк

Водачът на коледарската чета, най-опитният от коледарите, който знае най-добре коледарските песни и благослови.

Изображение: Коледари изпълняват обичая Коледуване в музея на открито „Етър“ в Габрово. Източник: ЕМО Етър

Подкрепете ни да стигнем до повече хора, като харесате страницата ни в социалната мрежа Фейсбук:

Как да публикувате стара дума, обичай, родова или селищна история, песен, легенда, рецепта или спомен от миналото в „Сторник“?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума и свързан с нея народен обичай, легенда, песен, рецепта – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите история за вашия род или селище, за историческо събитие, личност или място – присъединете се към Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.
Барелеф в Скопие със Сирма войвода и четата ѝ. Източник: Wikipedia

За Слава, която живяла като мъж в Габрово

Чували ли сте за Сирма войвода, която предвождала чета все от мъже хайдути и никой не знаел, че тя всъщност е жена. Това се случило в началото на 19 век в Дебърско в Македония. Габрово пък си има Слава, която дошла в града, преоблечена като мъж и живяла така, докато… Вижте какво разказва габровският лекар д-р Константин Вапцов в книгата си със спомени „Габрово след Освобождението“, публикувана в поредицата „Габрово – живият град“ на Момчил Цонев и Даниела Цонева.

Може да закупите книгата „Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов“ онлайн в „Български книжици“ ТУК. Габровци могат да закупят книгата от книжарниците в Габрово „Том 1“ и „Златев“.

„Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов“, изд. 2012, ред. Момчил Цонев, съст. Даниела Цонева и Ирена Узунова

„За отбелязване е също и съседката на Димо Фурнаджията – Цоневица, Андрейчевата вдовица, която работи гайтанджийство наред с мъжете до дълбока старост и изучи син в Париж по търговия. Такива мъжки жени имаше доста в Габрово. Например такава беше и съседката й Слава Дечева, наричана още Момчето. По въстанието [най-вероятно се има предви Априлското въстание от 1876 г. – бел. ред.] тя избягала от селото си като момиче и да не я задяват, се облякла в мъжки дрехи. Дошла Слава в Габрово и се представила за слуга в кръчмарски дюкян. Когато я попитали защо са й пробити ушите, казала, че на майка й мрели децата и затова му сложили обици, но като пораснал, ги махнал, защото се срамувал да ги носи. След Освобождението дошли селяни от нейното село и един съсед я познал. Тогава тя станала отново Слава, омъжила се, но скоро овдовяла. В края на миналото столетие [19 век – бел. ред.] тя се изсели с двете си момчета в Америка, дето преди войната беше отишел единият й син, лекар в Чикаго, за да покаже на детето си родния си град.“

За великите габровци, събитията и местата от миналото на Габрово научете повече в „Онлайн музей на Габрово“ gabrovomuseum.bg, създаден от създателя на Stornik.org Момчил Цонев.

Ако се интересувате от миналото на Габрово, потърсете книгите от историческата поредица „Габрово – живият град“ на Даниела Цонева и Момчил Цонев. Книгите може да откриете в габровските книжарници „Том 1″ и „Златев“, както и онлайн в сайта на „Български книжици“ ТУК. Досега в поредицата: „Имало едно време в Габрово“, „Габрово и габровци в старата книжнина. Т.1. Пътеписи (1662-1878 г.)“, „Снежно Габрово за деца“, „Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов“.

Как да публикувате стара дума или история?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите история – влезте във Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.

Ще се радваме да станете последователи и на нашите Фейсбук страници – „Стародумци“, „Сторник“, „Нощ на историите“, „Спаси спомен“.

Църквата "Св. Архангел Михаил" в село Горна Росица, община Севлиево, построена 1885 г. Снимка: Васи Маринова-Късева

Архангеловден – съборът на с. Горна Росица

Статията е публикувана за първи път във вестник „Росица“ (Севлиево), бр.49/ 7.ХІ.1998 г., под заглавието „Архангеловден в българската традиционна система“. Авторът Момчил Цонев тогава е на 15 години и е ученик в Национална Априловска гимназия в Габрово, но вече събира родови истории, песни, диалектни думи, обичаи от своето село Горна Росица. Повече за историческите занимания на автора може да прочетете в статията на „Сторник“ „Как едно 10-годишно момче събираше народни песни и родови истории“.

На 8 ноември (21 ноември – стар стил) православната църква чества Събора на Св. Архангел Михаил, известен в българската обичайна (празнична) практика като Архангеловден (Рангеловден). Според библейско-християнските представи, арх. Михаил е вожд на небесното войнство и първи вестител на Божието слово. В българската народна митология арх. Михаил се определя като ангел на смъртта, който взема душата на умиращия с нож или меч в ръка. Поради тази причина той е наричан „душовадник“ или „вадидушник“. В събота преди Архангеловден се чества най-голямата задушница през годината според българската народна традиция. Това се определя от своеобразния образ на арх. Михаил като ангел на смъртта и „душовадник“. На този ден жените ходят на гробища и подават хляб и варено жито за „Бог да прости“.

Празникът на св. арх. Михаил е определен за събор на с. Горна Росица и на църквата, наименована на „началника на ангелското войнство“. Общоселският събор се посреща с голямо оживление и трепет. На този ден никой не работи, а всички се веселят и празнуват. По стародавна традиция, на Архангеловден се коли курбан – овца, шиле, агне, което е пазено специално за празника-събор. Неслучайно по-старите хора казват, че „туй агне съм го оставил за курбан на Архангела“ (разказал Иван Бижев Митев, роден 1914 г.). Освен курбан, на празничната трапеза обезателно има и два обредни хляба. На сбор идват най-близките роднини и приятели, като се е случвало в Горна Росица да слизат на събор балканджии от Стоките и околните махали. В миналото имало традиция като мине пладне, моми и ергени да отидат на общоселското хоро на мегдана на Чалъкър (сега новия квартал на селото). Там на равната поляна играели докъм заник слънце, когато всеки се разотивал да „шета“ на добитъка. Редовни свирачи на горноросишкото хоро били дядо Тотю Недялков Гайдаря, Иван Папанчето, Драшко Недевски Касапов и Димитър Колев – Полянчето. На събора идвали да свирят и музиканти-власи от съседните села Сърбеглий (Яворец), Кастел и др.

„Архангеловден в българската традиционна система“, автор Момчил Цонев. В. „Росица“, Севлиево, бр.49/ 7.ХІ.1998

Според една легенда, разказана от баба Иванка Ив. Маринова – на 90 години от с. Горна Росица, Господ пратил арх. Михаил да вземе душата на една болна майка. Като слязъл при нея, видял две малки дечица да плачат до главата й. Смилил се Рангел душовадник над тях и не взел душата на болната им майка. Но когато Бог разбрал, че Михаил не е изпълнил заповедта му, той се разгневил и наказал архангела, като го превърнал в човек и го пратил на земята. Като слязъл арх. Михаил в черковния двор на селото, дето живеела болната майка, видял чужди хора да водят двете сирачета на кръщене. Тогава Рангел душовадник разбрал, че каквото намисли Господ, това става.

Архангеловден е един от най-важните празници в есенно-зимния обредно-празничен цикъл, който определя вярата на българина в отвъдния свят и небесните сили и има за цел да ги омилостиви чрез жертвените курбани за благоденствието на цялото село.

МОМЧИЛ ЦОНЕВ, с. Горна Росица

Подкрепете ни да стигнем до повече хора, като харесате страницата ни в социалната мрежа Фейсбук:

Как да публикувате стара дума, обичай, родова или селищна история, песен, легенда, рецепта или спомен от миналото в „Сторник“?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума и свързан с нея народен обичай, легенда, песен, рецепта – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите история за вашия род или селище, за историческо събитие, личност или място – присъединете се към Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.
Снимката е илюстративна. Pixabay

Първите български „бюлетини“ през Възраждането били бобени зърна

Старите българи са гласували с бобени и царевични зърна вместо с хартиени бюлетини през Възраждането и в първите избори след Освобождението. За това свидетелстват първите историографи на Габрово.

В книгата си „Историята на града Габрово и Габровските въстания“ братя Гъбенски споделят за технологията на изборите в градската българска община (известна първоначално и като съвет на старейшините) в Габрово през 60-те години на 19 век: „Изборът ставал така: произнасяло се името на първия кандидат и всеки избирател пускал в една кутия бял или чер боб – белия за одобрение, а черния за неодобрение – и това се повтаряло, доде всеки избирател пусне боб за всичките кандидати. После събирали боба и който е получил най-много бял боб, той се провъзгласявал за старейшина.“

Какво и през Възраждането, в килията при габровската църква “Света Троица” стават и първите избори след Освобождението – за градски и окръжен управителен съвет в Габрово. Гласува се с бобени и царевични зърна, разказва историографът д-р Петър Цончев в „Из общественото и културно минало на Габрово“.

В новообразуваната българска държава се появяват и хартиените бюлетини. Но с тях се появява и феноменът „Бай Ганьо прави избори“. Явно Алековият герой е имал свои последователи. Откриваме интересен разказ как Напито и Косатя са „печелели“ избори в квартал Шести участък в Габрово едно време. Откъсът е от спомените на д-р Константин Вапцов „Габрово след Освобождението“, публикувани в поредицата „Габрово – живият град“, прочетете повече в сайта Габрово Daily тук.

Може да закупите книгата „Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов“ онлайн в „Български книжици“ ТУК. Габровци могат да закупят книгата от книжарниците в Габрово „Том 1“ и „Златев“.

Как да публикувате стара дума или история?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите история – влезте във Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.

Ще се радваме да станете последователи и на нашите Фейсбук страници – „Стародумци“, „Сторник“, „Нощ на историите“, „Спаси спомен“.

Априловска гимназия в Габрово. Снимка: Габрово - живият град

Как са гасили пожар в старо Габрово – история за общински кон и частна кокошка

Чудим се защо българите от миналото са били сякаш по-задружни. Животът е бил такъв. Например, след Освобождението всеки гражданин в Габрово е помагал в гасенето на пожари. Гори една къща, но помагат всички. Но дори в един пожар едно време е имало някои комични ситуации. Това научаваме от книгата „Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов“, част от историческата колекция „Габрово – живият град“ на Момчил Цонев и Даниела Цонева.

Може да закупите книгата „Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов“ онлайн в „Български книжици“ ТУК. Габровци могат да закупят книгата от книжарниците в Габрово „Том 1“ и „Златев“.

„Когато говорим за пожарната команда, нека кажем няколко думи за пожарното дело в града. Въпреки опустошителните пожари, много години след Освобождението в Габрово нямаше пожарна команда и едва към средата на последното десетилетие от века в общинския бюджет се появи и пожарната команда с командир и четворица пожарникари. Дотогава всеки гражданин беше пожарникар. Градът имаше първобитна помпа, която се носеше на ръце (да можела да минава навсякъде), която се пазеше в обора на общинския кон – инвентарът на чистителната команда. При пожар отнасяха помпата на мястото му, като често трябваше да се забавят, докато извадят от помпата насадената в нея кокошка. Гражданите се нареждаха един до друг до някой воден източник, обикновено на реката, и подаваха от ръка на ръка пълни менци вода. Тогава развиваха и прикачваха червото към помпата, което се оказваше обикновено пробито на няколко места и пръскаше навред, но не и върху огъня.“

Как да публикувате стара дума или история?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите история – влезте във Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.

Ще се радваме да станете последователи и на нашите Фейсбук страници – „Стародумци“, „Сторник“, „Нощ на историите“, „Спаси спомен“.

"Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов", изд. 2012, ред. Момчил Цонев, съст. Даниела Цонева и Ирена Узунова

Речник на старите думи в спомените на д-р Вапцов за Габрово

През 2012 г. издадохме спомените на габровския лекар д-р Константин Вапцов „Габрово след Освобождението“. Писани в средата на 20 век, спомените на Вапцов възкресяват едно отминало Габрово с неговите колоритни личности, забавни случки и отдавна изчезнали места. Още докато съставяхме книгата, усетих чара на онези градски истории от Габрово, които може би са незначителни, за да влязат в голямата национална история, но придават жив дух на миналото. Именно в текстовете на д-р Вапцов предусетих, че искам да популяризирам точно тези малки истории – каквото се случва вече в сайта stornik.org.

Езикът на д-р Вапцов е разговорен, използвани са не малко остарели думи и чуждици (предимно турцизми). Това наложи и в самия текст на спомените да правим пояснения на техните значения. Стилът на д-р Вапцов е твърде директен, остър и саркастичен в подхода при изясняване на събитийните или личностни характеристики от историческия му разказ. Общественикът Кънчо Янков определя неговия разказвачески стил като  „неизчерпаем извор на здрав хумор, де шекерлия, де пиперлия”, използван от Константин Вапцов „според случая”.  Колоритността на Вапцовите спомени не се определя само от тяхното съдържание, но и от вложената в тях авторова енергия, от особеностите на езиковия му стил. Въпреки липсата на приповдигнатия тон, с по-голямата близост до ежедневния, на места диалектен габровски говор, спомените на Вапцов за Габрово след Освобождението се четат лесно, дори и когато са изпълнени с фактология и образи. В речника на старите думи от Вапцовите спомени ще откриете частица от говора на габровци от 19 и първата половина на 20 век.

Може да закупите книгата „Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов“ онлайн в „Български книжици“ ТУК. Габровци могат да закупят книгата от книжарниците в Габрово „Том 1“ и „Златев“.

Речник на старите думи в спомените на д-р Вапцов „Габрово след Освобождението“

айол – ей ти; бе човек
ангросист – търговец на едро
антерия – мъжка горна, къса дреха от груб домашен вълнен плат
армаган – подарък
атлазен – копринен
ахтарин – дребен търговец на бакалски стоки
бахчия – градина
вапцам – боядисвам
вапцилка – боя за боядисване
варак – тънки листчета от злато или сребро за украса
витриол – бояджийска сярна киселина
гериз – отходен канал
гологан – стара монета от десет стотинки
даалии – 1. планинци от южните родопски склонове; 2. размирни турци, албанци и потурчени християни, които в края на ХVIII и през ХIХ век извършват нападения над мирното население
дара (тара) – тегло на съда или опаковката на стоката
даяма – лятна кошара за добитък
джонка – човка, клюн
долап – дървен шкаф за дрехи, обикновено вграден в стената
драм – стара мярка за тегло, равна на 3,1 грама
драмбон – свирка
ерина – козя вълна
кале – крепост, твърдина
калъч – сабя
капа – шапка
кастер – калаен съд за ракия
качърдисвам – избягвам
кърджалии – членове на турска разбойническа дружина
кърмъз – вид тъмночервена боя
мангал – жарник; метален или глинен съд за отопление чрез разгорещени въглища
мера – свободна общинска земя за пасище
мерджан – морски корал, използва се и в търговията
паламут – дъбилно вещество от жълъдните чашки на някои видове дъб
пусула – бележка, записка
разгеле – тъкмо навреме или на място
рупче – четвърт от грош; някогашна монета от пет стотинки
русан – хоросан
ручане – ядене
симид – хляб, приготвен от бяло брашно с нахутена мая
суват – лятно пасище на планина
тире – дебела памучна прежда
увес – наклон за водата във воденичен улей, пад, стръмнина, отвесна посока, спусък
уем – жито или брашно, което воденичар взема за меленето
хаван – метален или порцеланов съд за чукане на твърди неща – захар, орехи, лекарствени вещества
харемлик – отделение от къща или отделна къща за жени у богати турци
чауш – турски сержант
чепат – неокастрен, неогладен
шарлаган, шарлан – масло от сусам, орехи и др.
шевекер – работене на седянка
юз – четвърт ока, сто грама

Как да публикувате стара дума или история?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите история – влезте във Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.

Ще се радваме да станете последователи и на нашите Фейсбук страници – „Стародумци“, „Сторник“, „Нощ на историите“, „Спаси спомен“.

Паметник на Иван Хаджийски в Троян. Снимка: Stornik

Домът на старите българи в спомените на Иван Хаджийски

Иван Хаджийски е роден на 13 октомври 1907 г. в Троян. Завършва философия и право в Софийския университет. През 1937 е главен неплатен сътрудник на сп. „Философски преглед” до забраната му през 1942 г. В него излизат повечето студии на Хаджийски, известни от „Оптимистична теория за нашия народ”, оформени под това заглавие от Нешо Давидов 20 години след публикуването им. Активно участва в списването на сп. „Изкуство и критика”, редактирано от Георги Цанев. През 1940 г. излиза от печат първата част на „Бит и душевност на нашия народ”. На 26 септември 1944 г. заминава като доброволец – военен кореспондент в Щаба на Втора българска армия. Загива като герой в местността Висока чука, до с. Велико Боненце на 4 октомври 1944 г. в боя с дивизията на елитните части от СС „Принц Ойген”. Бел. ред. Биографичната справка за Иван Хаджийски е по данни от Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян.

„Оптимистична теория за нашия народ“ на Иван Хаджийски започва с текста „Романтиката на бащиния дом“. Роден през 1907 г. в Троян, Хаджийски пише текстовете от оптимистичната си теория в края на 30-те и началото на 40-те години. Дори тогава той споделя, че романтиката на българските еснафски домове от началото на 20 век вече е безвъзвратно изгубена. Но още с първите редове от „Романтиката на бащиния дом“ всеки може да почувства как собите и дюкяните оживяват, как замирисва на маджун и попара, как изпод козяците и антериите се подават живите силуети на онези стари български семейства. Вътре в архитектурния разказ как са изглеждали старите български къщи Хаджийски е вплел семейни истории, миризми на гозби, живо усещане за минало.

„Стародумци“ или старите думи в текста на Иван Хаджийски: Соба, асма, менци, маджун, попара, тас, тепсия, делва, претрия, сукман, шаяк, трапезник, борч, дюкян, черга, замая, долап, поменик, сливовица, одър, козяк, антерия, сахан, оджак, дувар, нощви, бахча, търнокоп, казма, стоборка.

„Еснафският дом с дълбоко привързаните един към друг съпрузи, с домашното огнище, в което майката светица простираше грижовно крило над съпруг, деца и старци, с добродушно усмихнатия дядо, с гальовната баба; с издадените стрехи, с дворчето, постлано с камъни, обрасло в трева; с лехите цветя около оградата и около пътеките; изпълнен с полусенките на лозниците, с тихото шумолене на минаващото поточе, което леко люлее надвесените над него тревици, този мил и незабравим бащин дом в Копривщица, Трявна, Елена, Тетевен, Клисура, Сопот, Карлово, Троян, Дряново, Котел, Жеравна, Градец, който или е останал само скъп и тъжен спомен, защото върху неговото място е построена някоя съвременна безвкусица, или пък пустее, обитаван като от призрак от бледата фигура на някоя леля или баба, този бащин дом е обвит с оная романтика, която струи от Дебеляновите стихове:

Да се завърнеш в бащината къща…

Животът на нашето семейство минаваше пролет и есен около огнището във втория кат на къщата, зимно време — в собата на долния етаж, а лятно време — на двора под сайванта и асмата.

На лавицата до огнището висяха калайдисаните менци, които всяка сутрин и вечер с мелодичен звук минаваха през вратите от лавицата до чешмата и обратно. Те бяха подарък на тати от чичо за сватбата му. В тях мама преливаше лугата, когато вареше сапун, и шарата, когато вареше маджун от сини сливи. Над тях бе голямата паница, в която сутрин ни правеха сиренова попара.

Тази паница, чийто ръб бе олющен от дървените лъжици, ако би могла да разкаже за чувствата ни на малки зверчета, когато гладни, дебнещи се кой да застане откъм страната, дето има най-много сирене, лакомо грабехме с бързи и строги погледи към онези, които правеха пробив в чужд край за докопване на някое по-голямо парче сирене, за да се бием най-после кой да грабне последната хапка и да си припомним в гневен спор, във вид на взаимни изобличения цялата история на други подобни престъпления.

До паницата стоеше изправен тасът, с който ходехме да раздаваме на съседите: от варения ориз, от вареното жито, от варените и печени тикви, от гроздето, от ябълките, от пържените мекици, от сливовия маджун с тикви, от тънките пити.

До таса, внимателно захлупена, бе счупената малко порцеланова чиния, заради чието изтърване ядох най-незабравимия бой в моя живот. Там бяха паниците за чорба и кисело мляко, гърнето за боба и олющеният, сякаш пратен от вечността, опушен пръстен гювеч.

Този гювеч, този гювеч — и сега е жив пред очите ми. Всяка неделя от фурната до дома той пареше в ръцете ми, а след това по устата ми, защото мама от пестеливост режеше наред чушките, без да отделя лютивите. Когато случайно гювечът не лютеше — това чувствувах по миризмата му, — възбуден от тази миризма, която с чувство на глад и повишен апетит изпълваше цялото ми същество, съблазнен от припечената му повърхност, над която се подаваха така сладко хрускащи парченца балканско овнешко, прегорели картофи или чушки, аз бързо топвах залък или тайно, със съответна прикриваща бързина налапвах парче месо, за да почна да „чета гредите“: дигах глава и духах парещото устата ми парче.

Но този гювеч ме помни и с друго. Един неделен ден, събрани около него, изпълнени с въодушевлението на неделния апотеоз — главно дейно лице, в което бе именно гювечът, — когато в необичайно благоразположение баща ми дигна ръка и след поканата всички бързаха да натопят залък, аз започнах да ям отделно счукан кромид, посолен със сол.

– Какво правиш?
– Няма да ям вече месо. Ставам вегетарианец.

Баща ми сви недоумяващо лице, което взе бързо свиреп вид, и ми залепи един теоретичен довод срещу вегетарианството, изпълнен с такава логична сила, че отхвръкнах от стола сред двора… Може ли по-голяма обида: да се навежда той цяла неделя над антерията; да изкара този гювеч бод по бод, и ти… да плюеш отгоре му? Та ти плюеш върху бащиния си труд, върху бащината си грижа, върху бащината си чест, върху неговото еснафско самодоволство и самолюбие.

Отдолу на лавицата беше широката плоска тепсия, в която мама или ние чистехме ориз, боб и леща и на Коледа върху й слагахме нарязаното месо от свинята; с нея си служехме, когато цепехме за сушене сини сливи. До нея бе по-малката, дълбока тепсия за баница със сирене — единствената баница, която познаваше мамината неписана готварска книга. Тази баница у нас се точеше само на Св. Васил. За мама да бъде хубава тази баница значеше: да сложи повече мас в нея, защото да сложи повече брашно или сол нямаше смисъл, а повече сирене и яйца — нямаше сметка. Но макар че блажнотата й не ни създаваше гоненото удоволствие, баницата винаги ни вълнуваше, защото в нея напрегнато дирехме нашия късмет. До тях се мъдреше голямата стара делва. В делвата пролетно време мама правеше гулиена чорба: прекипял сок от залени с вода гулии (гърдули), а когато излезеше зелето — в нея кипеше резливата претрия: ситно кълцано и претрито зеле, посолено и заляно с вода.

До огнището бе тъмната стаичка. Там бяха дървените ракли от наставени без пирони дялани дъски, пълни с надиплени сукмани, миришещи на нафталин, топчета шаяк и платно за ризи, покривките, кърпите за ядене и дългите трапезници. Над раклите бяха окачени дрехите. Този свят на дрехите от различни стилове, на различна възраст, възстановяваше и напомняше за редуващите се поколения на нашия род: дядо Пенчо — първия троянски учител, дядо Банко — фалирал троянски кръчмар, борча на когото баба със стан изплати, за да спаси къщата, вуйчо Иньо — който свършил-несвършил гимназия, притиснат от бедността и дребните възможности на Троян и България, замина за Америка — страната на неограничените възможности — за да работи, учи и стане артист със световна слава.

В тази стая аз тръпнех пред загадките на съдбата, пред надеждите и катастрофите на тези, които бяха преди мен и чиято кръв, име, а може би и съдба носех и аз.

Пред огнището към улицата бе малката стая. Там бе леглото на майка ми. Над главата й на стената имаше пирон, побит кой знае кога. Над него чернееше малко опушено петно от петролната лампа, която неотлъчно висеше на пирона. Всяка вечер до късно мама, лежейки в леглото, четеше и учеше това, което не бе могла да научи в четирите отделения. Когато тя се помина, покосена от туберкулоза, наследство от моминска бедност, от борчовете на дядо и от непосилен еснафски труд (особено през Световната война, когато тя бе първият търговец, защото единствена от чаршията можеше да изписва стоки), аз заех мястото й под пирона с лампата, наследявайки големия сандък с нейни и на забягналия ми вуйчо книги. На тази умна майка светица, почитана от цялата махала, до която се допитваха близки и далечни съседи, аз дължа всичко.

В тази малка стая за пръв път познах аз що са сълзи от радост, когато една сутрин през войната, заинтересуван от необичаен шум, влязох в нея и там ме посрещнаха засмените и щастливи лица на мама и на върналия се в отпуск татко.

В тая малка стая издъхна мама.

До нея бе голямата стая. Там посрещахме гости; там стояха шевните машини; там зимно време шиеха престилки, блузи, ризи и гащи за дюкяна; там спяхме и играехме ние — децата; там на нашия широк креват прекарахме половината от детския си живот: сутрин — в борба из неразтребените черги, дърпайки ги за изпитване на силата, правейки опит да завием някого и да му не даваме да шава. В него вечер търсехме отмора от привечерните буйни игри на улицата, а зимно време — от игрите с шейни по снежните склонове на Капинчо. Колко зъзнене падаше през зимата, когато стаята бе изстинала и ние, обикновено мокри, се завирахме като в ледена дупка в халището, изнесено от съседната тъмна и студена стая.

Върху това легло лежахме, когато бяхме болни. В неговите железни пръчки се впиваха нашите ръце, когато, превити от болка, се гърчехме. Там познавахме нежността на майчините грижи. Върху него се изправяхме за пръв път, освободени от замаята на болката. Седнала на него, втората ни добра майка ни прегръщаше, за да оздравеем, и ние наистина се чувствувахме по-добре и по-здрави. По ръба на това легло прохождаха новите ни малки братчета.

Зад голямата стая към двора бе задната тъмна стая. В нея спеше чиракът на тати. Може би тя му помогна да умре от туберкулоза. В тая стая в двукатен долап стояха старите икони, кандила, дългите, тесни листчета на баба с имената на живи и умрели — които носеше в черква за поменаване от попа, — помениците, чието писане бе моя привилегия; в нея на дървения одър държахме завивките за спане. А върху една подвижна лавица стояха зимно време квасните хлябове, а по Великден — козунаците. От тази стая имам два незабравими спомена.

В ранни години, когато през учебните ваканции вуйчо Иньо се връщаше от Плевен, там сутрин под лавицата намирах наредени два реда лимонадени шишета. Когато пораснах, разбрах, че това било финалът от бохемските гуляи на тогавашната троянска интелигенция, която по липса на вино търсеше опиянение и силни преживявания в студената и греяна троянска сливовица и в лимонадените шишета.

Една година в тази стая внесохме изгорели несполучените, некипнали (сигурно поради опит за по-пестелив състав) козунаци, които при печенето се бяха овъглили и вкоравили дотолкова, че решително всички се отказахме да ги ядем, дори и тати, макар че той неотстъпно прилагаше за себе си правилото „пени се, не пени — ке го ям“ и затова обираше всичко, което ние поради прекалено посолване, подлютване, поизоставяне, вкисване, дори и вмирисване не можехме да ядем. Та, казвам, след като и баща ми не можа да намери сили в горното правило, за да почне да чупи със зъби печената керемида на козунака, тази задача се възложи на батя Нена — чирака. В това отношение имаше само едно улеснение, че козунакът съгласно реда на къщата бе до него, до леглото му. Ма с чирак — нали идеше от Чифлика, от мечите дупки, дето мечките слизат из букака по задник, изяде не само козунака, но обра и трохите му.

В долния етаж бе дюкянът, за който няма да ви кажа нищо, защото той от осъзнаването ми като човек е бил за мене гнездо на ужас, мъка, досада и смърт. Заради този дюкян тати и досега в душата си ми е смъртен враг и никога няма да признае, че и аз съм направил нещо на този свят — по простата причина, че не исках да го заместя в него и че неговите дребни еснафски интереси, сметки, мисли и чувства още от малък ми вдъхваха непреодолимо и нестихващо отвращение и не представяха за мене дори и научен интерес.

Зад дюкяна, издигната и свързана с тъмно коридорче, което често бе причина нови гости да си удрят главата в прага и доста време да не могат от срам и смущение да проговорят защо са дошли, беше зимната соба. По-голямата част от собата бе заета от един одър с козяк, върху който тате шиеше антерии, обърнат с лице към малкото прозорче в стената, през което се виждаха улицата и дюкянът, а ние, легнали по корем, четяхме и пишехме — събирахме от книгите наука, а от козяка бълхи. Върху одъра ядяхме и спяхме, завити с халището, наслагали глава върху твърди сламени възглавници. По-после се пренесохме в по-голямата стая, а там остана да спи само тати: да варди дюкяна, по-право, да е спокоен, че с него не става нищо.

До одъра бе желязната печка, ниска, дълга като сандък за захар. На нея готвехме. В ъгъла бе една подвижна двукатна лавица. Лавицата с менците, тавите, саханите и паниците бе в тъмното коридорче.

В началото целия си зимен живот прекарвахме в тази стая, а после там само денувахме. Но с тази ниска, тъмна и студена в ъглите стая са свързани най-хубавите ми спомени, защото в нея прекарвахме зимните празници.

С най-голямо и радостно оживление тази стая бе изпълнена по Коледа. […]

Напролет животът на семейството с тенджерите, саханите, паниците и лъжиците се пренасяше на двора около летния оджак под сайванта. Този оджак бе върху издигната с високи камъни плоскост. Отдясно бе лятната лавица, отляво долапът в дебелия каменен дувар. На този оджак се печеха чушките, пресните царевици; там тичахме, когато прекипялото мляко почваше да пращи в огъня и мама от мазето, дето размесваше хляба, нададеше вик:

— Иване, Банко, млякото!

В долапа в стената (пезула) стояха делвите със свинска мас, с маджун и сливов мармелад.

Над двора бе голямата асма, разстлала се върху здрав дъбов скелет. Гроздето бе единственият строго забранен за отделно късане плод. Ние можехме — всеки отделно за себе си, и то когато иска, да друса узрели присади; можехме да си брулим зелени и узрели ябълки от шекерката, която узряваше към Петровден; можехме да висим колкото искахме по черницата и джанката, но гроздето се береше само пред всички и за всички.

Баща ми предварително прочиташе гроздовете. Тежко ни и горко, ако някой грозд липсваше и ако нашето оправдание — че плъх прегризал дръжката, та паднал гроздът, а ние сме изяли само запазените здрави зърна — му се видеше не подозрително, а направо неубедително. Затова ние се опитвахме най-много да се качим на асмата и да късаме зърна от горния край на гроздовете, които не се виждаха отдолу.

Но понякога по цели часове трябваше да седим приковани неподвижно между шумата, ако баща ни ненадейно влизаше в двора с работа, която го занимаваше по-дълго: да тупа (разчепква) памук за антерията си, да я настила, да мери и сортира стока, да вади каче от мазата, да му подтяга обръчите и да го налива с вода.

Ако ни забележеше при весело настроение, той само подигравателно се обаждаше: „Тези плъхове пак нагънаха гроздето“ — но ако, както обикновено, бе разлютен, ние слизахме под барабанния огън на здравата му дрянова пръчка, с която той тупаше антериите, за да разстила равномерно памука им.

В дъното на сайванта до външната стълба на къщата, отделени с нарядко наковани букови дъски, бяха дръвникът с цепените дърва, нощвите с брашното и големият пън, на който понякога кълцахме месо.

От двора по каменна стълба се влизаше в мазето. Това мазе с потъмнели от влага дувари, с почернели дебели греди, изпълнено с тайнствен полумрак, сред който едва се очертаваха силуетите на големите каци за сливова каша, за зелето, бъчвите за вино и ракия, отново говореше за вечността на времето, изпълваше ме с някакъв трепет, странна смесица от страх от тъмното, от тайнствеността на обстановката и от смътната надежда да открия в някое тъмно кьоше или в рохкавата влажна пръст на земния под някоя стара чудновата вещ, остатък от миналото. За голямо мое разочарование обаче освен два стари позеленели бронзови свещника и едно ръждясало конско чесало намирах само парчета стъкла от счупени прозорци и ръждясали пирони от горели греди.

На една дъска до най-близката до вратата стена бяха подредени: качето със сланина, в която се бъркаше всеки ден, а понякога и по два пъти, сутрин — да се вземе за гозбата сланина, пръжките от която се ядяха на закуска, а след обед за ядене на тези, които отиваха на работа по къра.

Ние децата бъркахме в качето, когато отивахме да се къпем, да берем ягоди или да играем на свинка с ядене.

До него бе качето със сирене, в което бъркахме за сиренова попара и за баница. Да ядем чай със сирене ни бе непознато, а сирене с хляб — невъзможно, защото баща ми, за да трае сиренето на топлината и на детския глад, купуваше гергьовско сирене, най-бедно откъм масло, което стоеше твърдо като камък — саламурата не можеше да го разяде, та детските ли ни езичета.

След това идеха качетата за зелена туршия, които лятно време стояха обърнати, за да не се прашат, а зимно време, пълни, бяха покрити с венци от лозови пръчки, затиснати с плоски заоблени речни камъни, които троянци и сега пращат с куфари на софийските си зетьове, за да си затискат туршията.

На висока скеля до другата стена стояха бъчвите с ракия и с вино от нашите сливови бахчи и от лозето ни. От тези бъчви аз от малък не се интересувах, тъй както не се интересувах и от тютюна. В нашия бащин род няма пушачи.

В мазата бяха големите каци, заети само няколко месеца за прекипяване на сливовата каша. Не особени симпатии ми вдъхваха тия каци, защото брането на сливи, катеренето в най-силния припек и суша по дърветата, боден от сухите им клони, събирането цял ден с наведен гръб на сливи из тревата, жилен от оси и мухи, боден по босите крака, обливан немилостиво от жарко слънце и пот, и то когато волните викове на къпещите се в реката мои свободни другари се носеха над бахчите — всичко това бе истинска мъка за мен.

Тази мъка продължаваше с пренасяне за пестеливост на набраните сливи с количка или на гръб, омокрян от гнили и размазани сливи, с вадене с медник кашата от каците, сипването й в казана за варене на ракия и приключваше с изваждането й оттам след изваряването на ракията.

Единствено весела бе мазата, когато режехме зелето. Тогава в нея грееше с обилна светлина голямата лампа и ние в най-интимно настроение образувахме кръг, в който ни събираше тясното място, нуждата да се душим срещу студа и най-после разположението на баща ни, който нямаше какво да прави отрязаните от зелките листа и кочани и по неволя трябваше да ги оставя на нас. Ние лакомо обирахме здравите части от листата и белехме кочаните, молейки се в душата си дано тати си е объркал сметката, та да остане някоя и друга зелка, след като се напълни и препълни кацата и след като той се опита да натисне безуспешно, друсайки се с цялата си тежест, наредените зелки, за да ги сбие и намери място и за тия „пущини“.

— Не потъват, тяхната мама — ръмжеше, задъхвайки се той, — какво ще ги правя?

Но нали и той бе не само еснаф, но и човек, чието сърце можеше някога да се поразпусне, опитвахме и ние сегиз-тогиз от някоя рязана с широк, тържествен жест цяла зелка:

— Яжте, момчета, и поменувайте.

Таванът непрекъснато ни напомняше своето съществувание. Лете през него минавахме, за да излизаме на покрива да сушим върху горещите му плочи орехи, цепени, попарени сливи, джанки, домати, боб.

Зимно време по него разстилахме кочаните царевица. В единия ъгъл бе сандъкът със сушени сливи, до него този с орехите, а на гредите бяха наредени да съхнат едрите — за пране, дребните с миризма — за лице и ръце — калъпи на домашния сапун.

По тези царевици, особено зиме, всяка вечер мишките водеха танкови сражения, за които целият таван от край до край с всичките си ъгли бе бойно поле. Въпреки това тати не вземаше котка. Не търпеше той гърла, които подядат хляба. При това той бе направил дупки за комшийските котки. Но вместо котка ние често изпъждахме мишките, за да ги заместим в сандъците със сушени сливи и орехи.

Мотиките, кирката, търнокопът, казмата, с които се запознах още твърде малък, стояха зимно и лятно време дигнати на гредата на сайванта. Още от първо отделение аз лично обръщах с казмата градината зад къщата, в която мама садеше боб, лехи с чесън, врачовник, а по края бяха лехите с мерудия, момина сълза и зюмбюлите. Несвършващите се плодове на боба бяха обикновената ни храна през лятото. […]

Зад предния двор (до къщата) беше задният двор (черният), отделен с преграда от високи стоборки, над които цъфтеше старо бяло цвете.

В задния двор бе дръвникът, малкият дървен сайвант с оджака за варене на ракия, курникът, кочината, леглото на козата и най-сетне нужникът, скован от дъски от сандъци — бащино произведение. Този нужник играеше роля в сравнителната зоология на най-малкия ни и най-весел брат Тончо.

— Какво си мислите вие бе — обръщаше се той към децата с нужния научен авторитет, примесен с леко презрение към слушателите си и с израз на най-голямо самомнение, — слонът е по-голям от нашия нужник.

Задният двор бе поле за ежедневно обучение в трудолюбие на децата.

В градината, която бе част от задния двор, извисяваха клони черницата и джанката. На тази джанка, покатерен за полузрели джанки, под впечатление на Гоголевия „Тарас Булба“ аз се опитах да издекламирам първите си и последни стихове:

Гърмят литаври, бият барабани,
мигом казаци сбраха се на сбор.

От задната улица градината бе отделена с дувар от камъни, наредени без всякаква мазилка за спойка. Между неспоените камъни имаше по-големи и по-малки дупки. […]

Можем ли обаче да мислим не за представно, а за фактично връщане към тази романтика на стария еснафски бит? Можем ли да изнасяме тази романтика в нашите романи, противопоставяйки я на настоящето?

Това може да стане само когато оживим отново затворената дряновска чаршия, когато отворим прогнилите тетевенски кепенци в страничната улица, когато наредим по сънните копривщенски веранди отново редица от калфи и чираци… Т.е. никога.

Не само това. Дори да е възможно това връщане, то няма да ни ползува по чисто психологически причини. Какво впечатление ще ни правят простата храна на еснафа, гергьовското агне, коледните пържоли, когато ние ги ядем колкото пъти има месо на месаря или поне имаме тази теоретическа възможност? Нима могат да ни правят впечатление старите театрални обреди? За еснафа, който не е виждал нещо повече, който няма по-силни преживявания, те са най-доброто и най-интересното, но какво могат да дадат те на уморените от шума и разнообразието на новия живот? Ние се вълнуваме от представата на старите народни трапези по курбани и сватби, но можете ли тури един залък в уста на такава трапеза, на която гозбата е приготвена от старо жилаво месо, което не се дъвче, а се гълта несдъвкано: която е или солена, или безсолна; която люти, та се къса; която няма никакви подправки и никакъв вкус; където всички ядат с пръсти, оцапани чак под мишниците, мляскащи, оригващи се безцеремонно. Легендарното печено агне често пъти представяше само полусурово месо.

И ако посещението на старите еснафски градове ни прави романтично впечатление, то е от тишината и спокойствието на техните пусти улици и дворове, от чистотата на въздуха, от спокойствието, безневрастеничността на хората, от стария стил на улици и къщи, който така успокоява умореното око и освобождава душата от потиснатостта на градските блокове, най-сетне от добротата, старата доброта и човещина на хората.“

Как да публикувате стара дума или история?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите история – влезте във Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.

Ще се радваме да станете последователи и на нашите Фейсбук страници – „Стародумци“, „Сторник“, „Нощ на историите“, „Спаси спомен“.

Сградата на читалището, началото на ХХ век. Архив на Исторически музей Севлиево. Източник: sevlievo.bg

Приключенията на учителя Тодор Бурмов: „Севлиевската публика беше гладна за ракия“

През 1859 г., преди 160 години, габровецът Тодор Бурмов – бъдещият първи министър-председател на Княжество България – е учител в Габровското училище. Севлиевската община го кани да председателства публичния изпит на учениците в Хаджистояновото училище. Вижте какво се случва в Севлиево, разказано в „Спомените“ на Тодор Бурмов.

Днес разстоянието между Габрово и Севлиево е около 28 км и се изминава с автомобил за около половин час. Преди 160 години обаче пътуването между двете селища никак не е било безпроблемно: „Севлиевската община […] беше изпроводила писмо и кон с един нарочен человек, съдружен от едно заптие. Понеже беше опасно от разбойници да се върви само, аз се постарах да намеря добри другари, с които и стигнах благополучно в Севлиево.“

Изпитът е на 3 май 1859 г. Учителят в първото новобългарското светско училище (Габровското) знае колко е важен добрия пример: „Аз забележих, че те [учениците] не се добре сещаха за това, що се питаха и затова не им задавах почти никакви въпроси, а само ги хвалех,

за да имат добро възпоминание от първото изпитание в училището им и обикнат образованието.

Преди изпитанието, както и подир него се казаха речи за възбуждение любов към просвещението.“

„Всичката церемония, изпитание, произнасяне речи и раздаване награди трая едвам три часа.

Севлиевската публика беше гладна за ракия.

Още догде се раздаваха наградите, чуваха се непрестанно гласове „ракията огладня, хайде да излязваме!“ В Севлиево имало обичай да пият ракия най-много сутринта и преди обяд и то в кафенетата. Преди да излезем от приемната стая на училището се даде сладко и по една-две чаши ракия по случай извънредния празник, за какъвто се имаше изпитанието. Оттам чорбаджиите потеглиха с мене на Мишовото кафене, гдето се дадоха още по 10 чаши [ракия], догдето се приготви обедът… Като се наместихме на трапезата около 30 души… пихме още по 2-3 чаши ракия и тогава се почна обедът. След трапезата отидохме да се разходим по градините и пак да пием ракия с причина, че ще се вечеря след малко време.“ В Дневника си Бурмов уточнява и какъв е бил обядът – чорба с дроб, яхния от агне, сърма от лозови листа и печено агне.

Въпреки намерението на Бурмов да отпътува към Габрово още на следващия ден, севлиевци „с един глас протестуваха“ – „ние сме наредили, рекоха, да ядем и пием наедно с Вас цели три дни по случай тържеството, което имахме днес в училището“. И Бурмов остава в Севлиево, докато… „Насила могох да измоля да ме пуснат поне на третий ден преди обяд да си тръгна.“ Но и отпътуването на учителя към Габрово не минава без отпразнуване – севлиевци изпровождат Бурмов на 4 километра от града до реката, където слагат пак „тържествена трапеза с много ястиета и питиета“. На трапезата са… „пак същите лица, които пирувахме наедно в неделя и понеделник“. След обяда част от севлиевските чорбаджии започват „много охотно“ да се борят „за свое и общо развлечение“, след което пък се захващат за риболов, а уловената риба дават на Бурмов да си я носи в Габрово. „И така за три часа изпитание севлиевци си устроиха за сметка на училището три дни пируване, в което взеха участие по-заможните и охолни хора“, заключава Бурмов. Въпреки непрестанните тридневни празненства, в Дневника си Бурмов допълва: „За севлиевците се носи мълва, че те много пият ракия, но пред мене те много дип не пиха. Те имат обикновение да пият ракия повече сутринта на кафенето.“

Севлиевци пиели ракия заради… проблеми с некачествена вода

Пиенето на ракия било обичай за българите в средата на 19 век, пише в спомените си друг габровец – Димитър Видинлиев. Този обичай съществува и в Габрово, но… „пиенето на габровци не беше да се напиват, както севлиевците, а да се повеселят.“ Любопитният габровец попитал един от по-старите севлиевци защо пият толкова ракия, а той му отговорил: „… хубава работа, че ний ако не пием ракия, всички ще измрем от тази кална вода, която имаме.“

Какво се е случило с този обичай на севлиевци ли? „От Освобождението ни до днес севлиевските граждани, не само че напуснаха [в]сяко питие и почнаха да живеят порядъчен живот, но напреднаха много и по цивилизацията и по образованието“, разказва Видинлиев.

Как да публикувате стара дума или история?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите история – влезте във Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.

Ще се радваме да станете последователи и на нашите Фейсбук страници – „Стародумци“, „Сторник“, „Нощ на историите“, „Спаси спомен“.