колекция тест 1

Васил Априлов. Публикувано в Wikipedia, изображението е обществено достояние. Източник: Държавна агенция Архиви, фонд: 546К, опис: 1,
арх. ед.: 108, лист: 21