Ружка Пейчева на 66 години, с. Драгановци, община Габрово. Запис: 15.04.2021 г.