Сградата на Студентски дом през годините. Източник: Национален студентски дом

Зараждането на студентското движение у нас и неговото наследство днес. Част 3

Публикацията на Христиан Даскалов е създадена въз основа на спомени на Тома В. Томов (1939) и сборниците на Националния студентски дом „Книга за Студентския дом“ (2002) и „Академични дискусии“ (2003).

Първите две части от публикацията може да прочетете тук: Зараждането на студентското движение у нас и неговото наследство днес. Част 1; Част 2

Тъй като темата на настоящата публикация е свързана със „зората на студентското движение у нас“, не следва да удължаваме прекомерно нашия разказ. Още повече, че по темата за студентските организации и обединения в България след 1931 г. има наскоро издадена книга на младия историк Б. Боев – Любов към науката, любов към народа. Студентските организации и обединения в България (1931-1939), С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Ако погледнем отвъд идеологически натоварения й наратив, тази книга обобщава подробно развитието на процесите от онзи период. Накратко, 1930-те са период, доминиран от борбата за влияние между Български национален студентски съюз (БНСС) от една страна и Български общ народен студентски съюз (БОНСС) от друга.

Създателите на Студентски дом. Източник: Национален студентски дом

Фактът, че именно признатият от университетските власти и държавата Български национален студентски съюз оглавява акцията по изграждането на Студентския дом през втората половина на 20-те и през 30-те години на ХХ век, не пречи на крайно левия БОНСС да се опита да си припише техните заслуги след комунистическия преврат от 1944 г. БОНСС поетапно се трансформира в Общ съюз на народното студентство, Съюз на народната младеж и Димитровски комунистически младежки съюз (1956 г.) като последният (познат ни като „Комсомол“) поема щафетата над управлението и развитието на „Студентския дом на културата“ – от повторното му отваряне като такъв през 1957 г. чак до 1990 г.

Концерт на Академичен хор „Георги Димитров“ (днес „Ангел Манолов“), посветен на 20-години „Централен студентски дом на културата“ (1977 г.). Хорът е създаден към Софийския университет и е първата формация с репетиции в Студ. дом през 1933 г. Източник: Национален студентски дом

От направения дотук преглед става видно, че в първите десетилетия на студентското движение у нас Студентският дом е преди всичко споделен продукт на идеята за равен достъп до висше образование, за солидарност между студентите отвъд университетски, политически, държавни и дори времеви граници. Такъв остава той и днес, вече като самостоятелна държавна институция, подопечна на Министъра на образованието и науката.

В. "Студентска борба", 1932 г. Източник: Национален студентски дом

Зараждането на студентското движение у нас и неговото наследство днес. Част 2

Публикацията на Христиан Даскалов е създадена въз основа на спомени на Тома В. Томов (1939) и сборниците на Националния студентски дом „Книга за Студентския дом“ (2002) и „Академични дискусии“ (2003).

Първа част от публикацията може да прочетете тук: Зараждането на студентското движение у нас и неговото наследство днес. Част 1

Студентският клуб до Първата световна война

През 1910 г. Студентският клуб инициира учредяването на независим Граждански комитет както като гаранция за постигането на своята цел и срещу заплахата от „аристократизация“ на висшето образование. Тогава студентите свързват въпроса за издигането на собствено здание с въпроса за достъпността на образованието и питат реторично:

„Да се аристократизира ли висшето образование у нас или то да бъде фактически и занапред достъпно за масите? Да се ограничи ли източникът на интелектуалните сили на нацията, като се стесни неговата база или пробирането и занапред да може да става от пълния запас на нацията? Да се смажат ли високо одарените умове сред масата, за да се издигнат само имотните посредствености или обратно? Към културно обогатяване или към културна мизерия?“

Като общостудентска организация, представляваща българското студентство и пред чуждестранните студентски организации, Студентският клуб изигра една много ценна роля за сближаването на студентството от всички балкански страни в годините преди Балканската война. Той организира големи студентски посещения в Белград, Букурещ, Цариград и Атина. Тези посещения допринасят много за опознаването на научните и културни постижения на нашите съседи. Студентският клуб се опитва да създаде връзки и със западно-европейското студентство, но войните оказват негативно влияние върху тези усилия.

Студентският клуб за последен път съществува през учебната 1914/1915 година. Въпреки разгара на големите обществени борби, които съществуват в онзи период, Клубът съумява да обедини студентството върху почвата на неговите общи духовни интереси и на общите интереси на нацията. Той полага основата за построяването на Студентския дом, но и за цялостното развитие на студентското движение през следващите две десетилетия. След началото на Първата световна война, Студентският клуб не се появява повече, а като негов естествен приемник в годините след войната се възприема Общостудентската организация – О.С.О. “Христо Ботев”, която продължава мисията за изграждането на „едно постоянно огнище, където студентството да възпита и у себе си едно здраво национално чувство“ до нейния успешен финал.

Изложба „Техниката около нас по времето на народната власт“, Национален политехнически музей

Имениците безплатно в Политехническия музей на Ивановден

Националният политехнически музей в София обяви свободен вход на Ивановден (7 януари) за всички, които носят името Иван. Техните придружители ще могат да посетят експозицията на музея с преферентен билет на стойност от 2 лв.

Всички ще могат да видят откритата на 11 ноември 2020 г. изложба „Техниката около нас по времето на народната власт“. Представените експонати дават възможност за възприемане на богатата гама от материално-технически средства през втората половина на ХХ век – до периода на промените, започнали след 10.11.1989 г.  Припомняме, че изложбата обогатява познанията на днешните публики (особено на по-младите) за ежедневния живот в България от този период.

В музея се спазват всички предписани противоепидемични мерки, уточняват от институцията.

Повече за изложбата може да прочетете в статията от рубриката ни „Музейник“ ТУК.

Подкрепете ни да стигнем до повече хора, като харесате страницата ни в социалната мрежа Фейсбук:

Как да публикувате новини в рубриката “Музейник”?

Историческият сайт “Сторник” предоставя безплатна реклама на дейността на музеи, галерии и други научни институции чрез отразяване на новини за изложби, конференции, печатни издания и др. Необходимо условие за това е да сте наш партньор и периодично да предоставяте авторски исторически материали за публикуване в “Сторник”. Тематиката на материалите, които „Сторник“ търси, са поселищна история, генеалогия, етнография, езикознание. Може да заявите партньорство на info@stornik.org.
Снимка от церемонията по полагане на основния камък на Студентския дом. Източник: Национален студентски дом

Зараждането на студентското движение у нас и неговото наследство днес. Част 1

Публикацията на Христиан Даскалов е създадена въз основа на спомени на Тома В. Томов (1939) и сборниците на Националния студентски дом „Книга за Студентския дом“ (2002) и „Академични дискусии“ (2003).

През октомври 2020 г. имах удоволствието да бъда поканен и да присъствам на 20-годишнината на Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС) – организацията, явяваща се представител и защитник на интересите на българските студенти, съгласно Закона за висшето образование. В нея днес членуват представители на всички 50 висши училища у нас. Съставът й се формира чрез избори за студентски съвети по университети, а ръководството й – на всеки две години чрез общо събрание на делегатите от университетските структури.

Връчване на юбилейния плакет на Студентския дом на председателя на националната студентска организация – д-р Даниел Парушев. Снимка: Национален студентски дом

По време на церемонията, състояла се в Университета за национално и световно стопанство, ми направи ми впечатление хронологичният видео-преглед на развитието на студентското самоуправление у нас, така както бе представен от организаторите – започвайки с разпада на Комсомола като орган на партията – държава и съпътствалите демократичните промени процеси по формиране на независими студентски дружества. Бе пропуснат периода преди Втората световна война, който си струва човек да познава и разбира, защото процесите в академичната система през десетилетията не са откъснати от по-големите обществени процеси. Точно обратното – неизменно са се явявали техен катализатор.

Първото общостудентско дружество – “Наука” (1891 – 1900)

Разказът за зората на организираното студентско движение в рамките на университетската система (за начална дата ще приемем основаването на Държавния университет през 1888 г.), следва да започне най-малкото със споменаване на първото общостудентско дружество – “Наука” (1891 – 1900). Най-трайното негово наследство си остава изборът на безсмъртната фигура на големия българин от епохата на Възраждането – Христо Ботев, за духовен патрон на българското студентство. По силата на този морален завет, през 1904 година студентската общност поставя начало на хубавата традиция да се посещава организирано всяка година на 20 май (2 юни) гр. Враца и връх “Околчица”, лобното място на големия борец за свободата на България.