Клане на прасе в ловешкото село Брестово. Снимка: Цветомила Тончева, личен архив

Клането на прасе – традиции от ловешкото село Брестово

Клането на прасе винаги е било голям празник по Коледа в ловешкото село Брестово. Колачите ходят по цял ден да колят прасета. Сутринта домакините гощават колача с дърпана баница и пилешка супа. Задължително се почва с греяна ракия от сутринта и се пие чак до вечерта. Мъжете са колачите, а жените готвят вкъщи. През деня не се яде, само ракия се пие, а вечерята е от прясно месо от току-що закланото прасе – пече се най-крехкото месо на малки парчета, заедно с дробовете. Това месо се сервира като мезе с лук, а основното ястие е месо от свински гърди с кисело зеле. Баба правеше кисело зеле, без да го претака, правеше и малки кисели динчета в бидон. Задължително на колачите се дава прясно месо от току-що закланото прасе и по шише ракия като отплата. Най-близките жени ходят отпреди обяд, за да готвят. По-далечните роднини идват само на вечеря, и то от уважение, а не че са гладни, защото менюто е едно и също за около седмица, докато се изколят всички прасета по роднинска линия.

Всеки колач си носи собствения си нож, който е ръчно правен още когато е бил момче и не си мешат ножовете. Не всеки може да заколи прасето, затова е чест на този, който го дупне. Всеки трябва да има прасе да заколи за празника. На село казват „правя Ко́лада“ (тоест Коледа), когато се коли прасето. По време на Коледните дни, чак до Нова Година не се пере, не се преде и плете. Всички спазват тези традиции.

Подкрепете ни да стигнем до повече хора, като харесате страницата ни в социалната мрежа Фейсбук:

Как да публикувате стара дума, обичай, родова или селищна история, песен, легенда, рецепта или спомен от миналото в „Сторник“?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума и свързан с нея народен обичай, легенда, песен, рецепта – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите история за вашия род или селище, за историческо събитие, личност или място – присъединете се към Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.
Захари Стоянов. Фотограф: Димитър Карастоянов

Захари Стоянов: Поевропейченият овчар се прибира в Котел за Коледа

Как поевропейчените овчари ергени, „същи ингилизи“, се връщат за Коледа в родния Котел. Вместо с калпак, цървули и дрянов кривак, те тръгват с ръкавици, с омбрели, с тънки дочени дрехи. Остроумното перо на Захари Стоянов разказва в „Записки по българските въстания“ за привичките на котленските овчари преди Освобождението:

Ако в Добруджа, когато са при овцете си, котленските овчари носят голям калпак, цървули, дрянов кривак и дълга аба, то когато тия си отидат в Котел, мъчно можеш да ги узнаеш. По-възрастните от тях се обличат в дълги сукнени кюркове, подплатени с лисичи кожи, турят на главите си фесове, обуват се в чепици и носят броеници в ръцете си наместо дряновата сопа. Ергените отиват още по-надалеч: тия стават същи ингилизи. Преди да си отидат още, тия пишат „книга“ до майка си: „Много ти здраве от мене до тебе, мале, да ми изтъчеш кроене за опнати дрехи, което да бъде трайничко, защото ще си подойда за Коледа или за Димитровден.“ Младите момчета, когато ги заведат за пръв път, докато не се изминат 4–5 години, не ги отпущат да си отидат.

Тия влязват в Котел обикновено нощно време, за да не ги видят, че носят голям калпак и дълга аба. На другия ден калпакът и дългата аба стоят на тавана, защото „опнатите“ дрехи се обличат вече. Може да си въобразите като какви дрехи можат да бъдат тия, когато са кроени и ушити в отсъствието на лицето, което ще да ги носи. Като изтъкани и направени от точка зрение за „трайничко“, тяхната аба е по-дебела и от френско кюселе; панталоните са скроени да се събере в единия крачул едно добруджанско кило ячемик, долу тесни и къси, за да не се трият от обущата, а нагоре постепенно широки, като духало, тъй щото, като ги обуе човек, прилича на садило. Палтото се прави обикновено да бъде длъжко и охолничко, подплатено и отвътре с аба и описано с ширити; обущата тоже от новата мода, с високи токове и ковани отдолу, за „трайно“, с големи гвоздеи. Колкото до ризата и феса, като второстепенни неща на тях не обръщат внимание. Броеницата по всяка вероятност ще бъде божигробска.

Някои от тях, които живеят наблизо около градовете Варна, Балчик, Кюстенджа и Пазарджик, гдето ходят начесто да продават мляко и сирене с магарета, видели по улиците, че хората ходят с ръкавици, с омбрели, с тънки дочени дрехи и пр. За да не останат по-долу от тях, както правят маймуните, тия си набавят поменатите украшения от панаирите с двойна и тройна цена, защото практическият евреин, който ги продава, вижда с какъв човек има работа. Но че тия дрехи се носели в известно време от годината, нашият овчар малко иска да знае. Той ги навлича на гърба си, тънки дочени дрехи, в най-големия студ, по Коледа и Ивановден, когато се пука камък и дърво от мраз, с тънки кожени ръкавици на ръцете си, през които се познава напуканата му като церова кора кожа.

Всичко това е лесно, но да видим сега как ще да се излезе навън, как ще да се събере с хората поевропейченият овчар, който цели пет-шест години робувал по Добруджа, не виждал женско лице в разстояние на това време, забравил кога се казва „добър ден“, кога „добър вечер“, който имал повече земане-даване с вълци, кучета и магарета. Най-малко три деня ще стои той до портата, от вътрешна страна, да гледа през дупките, заедно с някого от домашните, да му показват проходящите по улицата мъже и жени, а особено момите, които той успял вече да забрави. Тук аз говоря повече за неженените, които си дохождат за пръв път след заробването им в Добруджа. Ако бъдещият къщовник не се реши да пристъпи прага и после изтичанието на трите деня, то грижливата му майка е принудена да вземе и други мерки, по-решителни. Когато той се навежда да зяпа в стъпките на някоя жена, тя, майка му, отваря полекичка портата и го изтиква на улицата, като заключи подиря му. Който е ходил в Котел или селата, той знае с какви високи дувари са обградени тамошните къщи, през които не е твърде лесно да се премине.

Поразен като от тряскавица, след няколко отчаяни погледи към дувара, придружени с глухо пъшкание, нашият приятел се отправя из улицата към кафенето, което от по-напред е било показано от майка му. Върви той с такава ревност, като че отива на бесилницата; колкото души го срещнат по пътя, с изключение на децата и момите, на всичките е длъжен да целуне ръка съгласно инструкциите, дадени от майка му; защото това било почит и „ачигьозлък“. Приучен „с рунтавия“ калпак, който не е хвърлял от главата си в разстояние на толкова години, той се чувствува, че на главата му няма нищо, че тя е гола, че може би да е излязъл от тях гологлав, без да си тури новия фес. Но не смее да си вдигне ръката, да се похване по главата, защото отвсякъде гледат на него, ще му се смеят. После няколко дена той вече обръгва и свободно си подхвърля броеницата нагоре, която тича да хване с двете си ръце.

Коледари. Снимка: Етнографски музей на открито "Етър" Габрово

На Бъдни вечер и Коледа в село Горна Росица

За празниците Бъдни вечер и Коледа в севлиевското село Горна Росица разказва Иванка Иванова Маринова. Записът е направен на 26.07.1998 г. от 15-годишния Момчил Цонев, създател на Сторник. 90-годишната тогава баба Иванка Маринова е един от най-големите разказвачи на стари обичаи от Горна Росица, които е записал Момчил Цонев.

Иванка Маринова (6 ноем. 1908 – 26 септ. 2008), село Горна Росица, община Севлиево. Снимка: Момчил Цонев

Бъдни вечер е вечерта преди Коледа. Денят, когато се пада Бъдни вечер, се нарича Малка Коледа. На трапезата на Бъдни вечер в севлиевското село Горна Росица се слагали ошав, варено жито, варен фасул, сарми с булгур, чесън, орехи, от които най-възрастният раздавал на всеки член от семейството. Правели се пита с късмети – върху „хартишки“ („книжки“), поставяни в тавата под питата, и краваи за коледарчетата. От Бъднивечерската трапеза се изнасяло по малко от всичко зад външната врата, за да се „нахрани мечката“.

Мали Божич. Снимка: Стародумци

Вечерта най-старият в семейството прекадявал трапезата, стаите на къщата, закланото прасе (шопара) с помощта на палешник от рало, върху който се слагали тамян и жара. Къщата се прекадявала общо три пъти – вечерта на Бъдни вечер, на Васильовден и на Богоявление (Водокръщи), а пепелта се слагала в житото за посев. По-разпространено било обаче на Богоявление да се занесат на вадата в селото палешникът с пепелта от прекадяването от трите празника и къщната икона. Пепелта се хвърляла във водата, а палешникът се умивал. С китка босилек се умивала иконата. После палешникът се слагал в хамбара с жито.

Прасето се колело на Малка Коледа (24 декември или 6 януари) и се поставяло цяло, забучено на кол навън. Прекадявало се, за да не ходят през нощта караконджоли (таласъми). На Коледа прасето се разфасовало (разсичало) и се поставяло в каца.

Коледа е най-големият зимен празник. Тогава не се работело. Ходело се на черква. Правело се и общоселско хоро на поляната на Чалъкър, където днес се намира новият квартал на село Горна Росица.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: Архангеловден – съборът на с. Горна Росица

Изображение: Коледари. Източник: Етнографски музей на открито „Етър“ Габрово

Коледари изпълняват обичая Коледуване в музея на открито "Етър" в Габрово Снимка: ЕМО Етър

Старите думи на Бъдни вечер и Коледа

Вечерта на 24 вечерта преди Рождество Христово се нарича Бъдни вечер. Рождество Христово на 25 декември се нарича Коледа. Тези стари имена са запазени и до днес, заедно с обичая коледуване, извършват от мъже и момчета, наречени коледари. Но в миналото нашите баби и дядовци са използвали много повече стари думи, за да опишат обредите на Бъдни вечер и Коледа.

Сред старите имена на Бъдни вечер са Мали Божич, Кадена вечер, Малка Коледа. Трапезата е само от постни ястия – пълнени с ориз или болгур чушки и сърми, варено живо, ошав, баница, грозде, тиква и др. Ястията се слагат върху слама, постлана на пода, а в сламата се слагат палешник или черясло – железни части от ралото, дървено земеделско оръдие на труда за оране на земята. Какви още стари думи откриваме в обредността на българите от едно време, прочетете сега в рубриката „Стародумци“ на сайта „Сторник“:

Бо̀говица

обреден хляб или кравай, който се меси специално за Бъдни вечер. Украсява се с символични фигури като орач на нива, кошара с овце, двор с животни, бъчва с вино, лозе и др.

Бъ̀дник

дебело дърво или пън, което се слага на огъня да гори през цялата нощ на Бъдни вечер.

Божича̀р

Едно от наименованията, с които се наричат коледарите. Използва се и коледник – както за член от коледарската дружина, така и за обредния хляб на Бъдни вечер. Божичар идва от едно от старите имена за празника Коледа – Божич.

Божѝч

Едно от старите имена на Коледа, Рождество Христово. Използва се и Божик. Произходът на думата е от Бог. Божич, Мали Бог или Млада Бога се нарича новороденият Исус.

Дружина

Коледарите обикалят селото на дружини или чети, пеят коледарски песни и благославят за плодородие и здраве.

Станенѝк

Водачът на коледарската чета, най-опитният от коледарите, който знае най-добре коледарските песни и благослови.

Изображение: Коледари изпълняват обичая Коледуване в музея на открито „Етър“ в Габрово. Източник: ЕМО Етър

Подкрепете ни да стигнем до повече хора, като харесате страницата ни в социалната мрежа Фейсбук:

Как да публикувате стара дума, обичай, родова или селищна история, песен, легенда, рецепта или спомен от миналото в „Сторник“?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума и свързан с нея народен обичай, легенда, песен, рецепта – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите история за вашия род или селище, за историческо събитие, личност или място – присъединете се към Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.
Кольо Коев, майстор в музея на открито "Етър" в Габрово. Снимка: ЕМО Етър

Майстор Кольо Коев – „Кьошелия камък, навсякъде приляга”

„Кольо ако нямаш в къщи, кол ще забиеш на двора и като минеш край него, добър ден, Колчо, ще му викаш“. Често слушахме тази реплика от бай Кольо Коев, един от малкото майстори, останали верни на „Етър“-а от първата му копка почти до края на живота си.

Роден през 1907 година в село Варчовци в семейство на стругари, дядо му – известен с отличното качество на изработваните паралии, вагани, кросна, стига до Анадола. Баща му продължава занаята. Кольо не седнал с куките за струговане, но наследил от тях любовта към дървото, което станало негова съдба за цял живот.

През 1963 година Кольо Коев започва работа по изграждане на музея в редиците на отбраните дюлгери и каменоделци. Първите обекти са пуснати в движение с личното му участие – опалва коруби, прави долапи, переи, монтира съоръжения. Всички колони, врати, миндерлъци и резби по тях, дървени обшивки, парапети, минават през неговите здрави, точни и сигурни ръце. Бай Кольо ремонтира съоръжения, сгради, покриви, огради, места за отмора.

Често го срещахме с метър и тесла, с молив зад ухото. Остроумен, с чувство за хумор, понякога пиперлия в изразите си, работлив – каквото не е започнал, това не е завършил както трябва. За такъв като него народът казва – „Кьошелия камък, навсякъде приляга”.

Текстът е публикуван във Facebook страницата на Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово.

Как да публикувате стара дума или история?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите история – влезте във Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.

Ще се радваме да станете последователи и на нашите Фейсбук страници – „Стародумци“, „Сторник“, „Нощ на историите“, „Спаси спомен“.

Барелеф в Скопие със Сирма войвода и четата ѝ. Източник: Wikipedia

За Слава, която живяла като мъж в Габрово

Чували ли сте за Сирма войвода, която предвождала чета все от мъже хайдути и никой не знаел, че тя всъщност е жена. Това се случило в началото на 19 век в Дебърско в Македония. Габрово пък си има Слава, която дошла в града, преоблечена като мъж и живяла така, докато… Вижте какво разказва габровският лекар д-р Константин Вапцов в книгата си със спомени „Габрово след Освобождението“, публикувана в поредицата „Габрово – живият град“ на Момчил Цонев и Даниела Цонева.

Може да закупите книгата „Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов“ онлайн в „Български книжици“ ТУК. Габровци могат да закупят книгата от книжарниците в Габрово „Том 1“ и „Златев“.

„Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов“, изд. 2012, ред. Момчил Цонев, съст. Даниела Цонева и Ирена Узунова

„За отбелязване е също и съседката на Димо Фурнаджията – Цоневица, Андрейчевата вдовица, която работи гайтанджийство наред с мъжете до дълбока старост и изучи син в Париж по търговия. Такива мъжки жени имаше доста в Габрово. Например такава беше и съседката й Слава Дечева, наричана още Момчето. По въстанието [най-вероятно се има предви Априлското въстание от 1876 г. – бел. ред.] тя избягала от селото си като момиче и да не я задяват, се облякла в мъжки дрехи. Дошла Слава в Габрово и се представила за слуга в кръчмарски дюкян. Когато я попитали защо са й пробити ушите, казала, че на майка й мрели децата и затова му сложили обици, но като пораснал, ги махнал, защото се срамувал да ги носи. След Освобождението дошли селяни от нейното село и един съсед я познал. Тогава тя станала отново Слава, омъжила се, но скоро овдовяла. В края на миналото столетие [19 век – бел. ред.] тя се изсели с двете си момчета в Америка, дето преди войната беше отишел единият й син, лекар в Чикаго, за да покаже на детето си родния си град.“

За великите габровци, събитията и местата от миналото на Габрово научете повече в „Онлайн музей на Габрово“ gabrovomuseum.bg, създаден от създателя на Stornik.org Момчил Цонев.

Ако се интересувате от миналото на Габрово, потърсете книгите от историческата поредица „Габрово – живият град“ на Даниела Цонева и Момчил Цонев. Книгите може да откриете в габровските книжарници „Том 1″ и „Златев“, както и онлайн в сайта на „Български книжици“ ТУК. Досега в поредицата: „Имало едно време в Габрово“, „Габрово и габровци в старата книжнина. Т.1. Пътеписи (1662-1878 г.)“, „Снежно Габрово за деца“, „Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов“.

Деца  на селска сватба, лятото на 1957 г. Отдясно наляво: Христо Темелски, неговия брат Пламен и братовчеда им Христофор. Личен архив

1957 г. До училище 5-6 км пеша и в преспи сняг до колене

По решение на семейния съвет трети клас (1957/1958 г.) учих на село (Шумата, Севлиевско – бел. ред.), за да може нашите да спестяват пари, за да си направим свой дом – представете си сами колко ли са спестили. Живеех у дядо си Ристо Темеля – истински стар темел, леко поодялан от соцтекезесарската действителност. На разположение имах голяма светла стая и през зимата отопление с дървени стърготини. По моя молба ми взеха и малко кученце, което кръстих Шаро. За една година то израстна и стана бая пес, който ми беше много верен и никога не ме оставяше сам.

Посещавах селското седмокласно основно училище, като учехме в слети класове – в конкретния случай бяхме първи и трети. Учителка ни беше Петрана Абаджиева – стара мома от Севлиево, която живееше на квартира у бай Димитър Марков (втори братовчед на баща ми). Дотогава не бях виждал такава система на преподаване – първо даваше на нас, по-големите да пишем или четем нещо, след което се занимаваше с първокласниците. И това става в една учебна стая, по едно и също време. Къде четем, къде се бъзикаме с Митю Беров или Иван Кунчев (Бог да го прости, той си замина доста рано!).

В училище беше от весело, по-весело. Сутрин чакахме на двора да пристигнат групите ученици от далечните махали “Илощица” и “Енев рът”. Първата група броеше около петнадесет ученици и ученички, водени от тартора им Тишо Генков. Втората група беше малко по-голяма и биеше път чак от Енев рът – родното място на най-малкия партизанин Митко Палаузов. Това бяха все големи ученици – от 5, 6 и 7 клас. По-малките си учеха в махалата, която имаше начално училище. Главатар на еневрътци беше Дочо Тишков – много едър и як, оставал няколко години в различни класове. Той водеше групата по преки пътеки и слизаха през баира “Усойната”. Като започнеха да се спускат към селото, Дочо ревеше като разгонен бик, за да са хаберлии даскалите, че групата идва. Зимно време той пристигаше на ски, направени от силно извити  таборки. Като си помисля днес как тези ученици – момчета и момичета биеха толкова път – по 5-6 км в едната посока и на обяд обратно. През зимата газеха дълбокия сняг и сами си правеха пъртина – а тогава какви зими бяха, сняг до коляно и стои без да се стопи цели три месеца! А аз идвах на училище от 300 м – нали дядо ми е Темел, неговите дядовци положили основите на центъра на селото, па даже и подарили място в което направили училищната сграда.

Архивна картичка „Щастливото прасе“. Източник: pinterest.com

Свинският митинг в Габрово: на протест в защита на домашните прасета

Едно време габровци излизат на протест в защита на домашните си прасета. За т.нар. свински митинг в Габрово пише габровският лекар д-р Константин Вапцов, а книгата му със спомени „Габрово след Освобождението“ излезе в поредицата „Габрово – живият град“ на Момчил Цонев и Даниела Цонева.

Може да закупите книгата „Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов“ онлайн в „Български книжици“ ТУК. Габровци могат да закупят книгата от книжарниците в Габрово „Том 1“ и „Златев“.

„Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов“, изд. 2012, ред. Момчил Цонев, съст. Даниела Цонева и Ирена Узунова

„Гражданите имаха обичай да хранят в дворовете си свине и понеже дворове почти нямаше, свинете скитаха по улиците и се прибираха там само нощем. Затова градът се умирисваше, особено през лятото, на свине и по улиците не можеше да се размине човек от тях.

Градският лекар издаде заповед, одобрена от Дирекцията на народното здраве, в която се забраняваше храненето на свине в чертите на града. Настъпва голямо брожение, тъй като габровецът не можел да не си отхрани шопар за Коледа. Събира се митинг и кметът на града говори против заповедта на лекаря си и праща телеграфна резолюция до министъра на вътрешните работи да отмени тази заповед. В резултат лекарят д-р Андрей Сахатчиев си даде оставката, което му послужи за повод да стане впоследствие професор.“

За великите габровци, събитията и местата от миналото на Габрово научете повече в „Онлайн музей на Габрово“ gabrovomuseum.bg, създаден от създателя на Stornik.org Момчил Цонев.

Ако се интересувате от миналото на Габрово, потърсете книгите от историческата поредица „Габрово – живият град“ на Даниела Цонева и Момчил Цонев. Книгите може да откриете в габровските книжарници „Том 1″ и „Златев“, както и онлайн в сайта на „Български книжици“ ТУК. Досега в поредицата: „Имало едно време в Габрово“, „Габрово и габровци в старата книжнина. Т.1. Пътеписи (1662-1878 г.)“, „Снежно Габрово за деца“, „Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов“.

Как да публикувате стара дума, обичай, родова или селищна история, песен, легенда, рецепта или спомен от миналото в „Сторник“?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума и свързан с нея народен обичай, легенда, песен, рецепта – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите история за вашия род или селище, за историческо събитие, личност или място – присъединете се към Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.

Подкрепете ни да стигнем до повече хора, като харесате страницата ни в социалната мрежа Фейсбук:

Станчо Галов, майстор папукчия в музея на открито "Етър" в Габрово. Снимка: ЕМО Етър

Станчо Галов – майсторът папукчия от Етъра

Станчо Галов – много добър майстор, невероятен естет, елегантно облечен, възпитан, внимателен, с чувство за хумор.

Станчо Галов е роден през 1899 година в село Тончевци, осмо дете в семейство на беден земеделец. Някои от децата тръгват с дюлгерски чети по широкия свят, други остават при земята, а малкият Станчо през 1912 година заминава за Габрово да учи занаят при чехларя Атанас Христов. Да изучиш един занаят трябват сръчни ръце и мерак – Станчо прави конци, чисти работилницата, шие два дикиша, олтан, прави иркип, научава се да крои. В периода 1921–1923 година той изработва цървули за армията. До 1950 година поддържа собствена работилница в началото на ул. „Орловска”, а после на ул. „Брянска” в Габрово.

Създава се музей „Етър“, възраждат се старите габровски занаяти. Папукчийската работилница има нужда от стар и опитен майстор, запознат с усталъка на занаята. Такъв подходящ човек е бай Станчо. Оживяват габровските цървули и еминии изпод неговите сръчни и здрави ръце, сега за краката на танцьори, за близки и чуждоземски краища – мил спомен от една отминала епоха.

Той работи в папукчийската работилница до 83-тата си годишнина, защото работата не му тежи, тя, както казва, му продължава живота. А за да бъде жизнен на толкова години, според него, зависи от начина на живот, как си се подготвял за старостта от младите си години, да има какво да се върши, което да е полезно – за него, и за другите.

Такъв го запомнихме – много добър майстор, невероятен естет, винаги елегантно облечен, възпитан, внимателен, с чувство за хумор.

Текстът е публикуван във Facebook страницата на Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово.

Иван Изворов, майстор кожухар в музея на открито "Етър" в Габрово. Снимка: ЕМО Етър

Иван Изворов – етърският майстор кожухар

Иван Изворов е роден през 1914 година в село Дебел дял, едно от 5-те деца на семейството. Като всички свои връстници, още от детските си години помага в къщи – с преметната торбичка през рамо, с тояжка в ръка и кучето за другар от зори до залез слънце нисичкото момче кръстосва дебелдялските мери с овцете и козите. Когато стадата пладнуват малките пастирчета разнообразяват детското ежедневие с игра на „чилик“, „на поце“, „на свиня“. Далновидният баща решава, че е най-добре момчето да се изучи на занаят.

В една студена февруарска сутрин на 1929 година осъмват в Габрово пред къщата на Христо Якимов – кожухар. Пазарлъкът е направен – момчето ще учи занаят една година без пари, а бащата ще донесе 200 кг жито, за да се храни синът му в къщата на стопанина.

През 1940 година Иван Изворов е майстор със самостоятелна работилница на ул. „Орловска” в Габрово. Една кожухарска и една шевна машина, едно корито за аргасване, една коса за стъргане и две здрави мъжки ръце работят от 4:00 сутринта до 22:00 часа вечерта. Резултатът са стотици кожуси, голаци, различни видове калпаци.

През 1972 година в една от най-красивите и кокетни къщи в чаршията – Батошевската, е оборудвана кожухарска работилница. В нея започна работа бай Иван Изворов. Бяхме свикнали да виждаме всяка сутрин набитата му фигура сред нас, неговата бавна, но твърда походка. Той не беше от хората, които вдигат шум около себе си.

Работилницата беше винаги чиста, приветлива, а той спокойно и сърдечно посрещаше всеки и за работа, и за услуга, и за приказка. А за натрапчивата миризма в работилницата отговорът му беше „Работата с кожите ми доставя удоволствие, а миризмата им ми е приятна“. Всеотдаен в занаята, той предаде всички тънкости на няколко човека, между които Иван Ковачев, чиято дъщеря повече от 10 години работи самостоятелно в кожухарската работилница в музей „Етър“.

Текстът е публикуван във Facebook страницата на Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово.

Как да публикувате стара дума или история?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите история – влезте във Фейсбук групата „Имало едно време в България“.